תקנה 308/309

תקנה 309 קובעת שכלי רכב שעברו תאונה ותוקנו, לא יעלו לכביש בטרם יעברו בדיקת מעבדה מוסמכת של המערכות הבאות: בלמים, אורות, שלדה וזוויות היגוי.
כל הבדיקות הנ”ל מבוצעות על ידי מכשור ממוחשב.
כאשר בדיקות אלו מבוצעות בפיקוח איש-טכניון, הדבר מאפשר לנו להעלות לכביש כלי רכב תקניים ובטיחותיים, ובכך לצמצם את תאונות הדרכים.

נוסח תקנה 309

“בעליו של רכב, קצין בטיחות או מי ששליטה על הרכב בידיו, לא ישתמש ברכב אם נגרם בו נזק למערכות ההיגוי, לבלמים, לשלדת המרכב מעבר לקו הגלגלים, לפגיעה בין הסרנים בעמודי המרכב, כשהשלדה היא חלק אינטגרלי של הרכב, או שהשלדה היא חלק נפרד מהמרכב – אלא לאחר שהמרכב תוקן וניתנה עליו תעודת בדיקה מידי מנהל מקצועי במוסך מורשה והרשאי לתת תעודת בדיקה על פי תו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים וכלי רכב), התש”ל 1970 (להלן מוסך מורשה)”.

יישום התקנה ברשת “סופר פרונט”

רשת סופר פרונט – מעבדת רכב עוסקת בבדיקות רכב לאחר תאונה. הבדיקות מבוצעות באמצעות צוות בוחנים מיומן וציוד מתקדם.
בדיקות רכב לאחר תאונה מפוקחות על ידי משרד התחבורה ועל ידי הטכניון. המחלקה מנוהלת על ידי הנדסאי-רכב בעל כתב הסמכה.

רכב תקין או לא תקין – מה עושים?

במידה שהרכב נמצא תקין, מונפקת תעודת תקינות לרכב לאחר תאונה, במידה שהרכב אינו תקין, לא מונפקת תעודת תקינות, והרכב חוזר למוסך לביצוע תיקונים. לאחר מכן הרכב חוזר לבדיקה נוספת, בצירוף חשבוניות תיקון, ורק לאחר מכן מונפקת תעודת תקינות.

איך הבדיקה נעשית?

הבדיקה נעשית באמצעות מכשיר מדידה ממוחשב, הבודק את שלדת הרכב על ידי קרני לייזר ונתוני יצרן.
מיני-ליין היא בדיקה נוספת, הבודקת את תקינות הבלמים באמצעות גלילים, וכן בולמי זעזועים קדמיים ואחוריים. בנוסף – מבוצעת בדיקת אורות כללית, כולל כיוון אורות, ולאחר מכן בודקים את זוויות ההיגוי על ידי מכשיר ממוחשב (בכפוף להוראות יצרן הרכב). כמו כן מבוצעת בדיקה ויזואלית של השלדה והצמיגים, ובדיקה כללית לסיום – מבחן דרך.

פעולות שמאי הרכב – שמאי רכב הנקרא לערוך שומה לרכב, יפעל כדלקמן:

1. בעת בדיקת רכב, כבר בשלב הערכת נזק ראשונית, השמאי יביא לידיעת בעל הרכב ויציין בה כי הרכב חייב בבדיקת תקנה 309 במוסך מוסמך,
אם אכן הפגיעה והנזקים מחייבים זאת לפי חוק.
2. השמאי יוודא כי התקבלה תעודת תקינות ממפעל מורשה למקצוע 300 – בבדיקת רכב לאחר תאונה.
3. במידה שהרכב הוכרז על ידי השמאי כאובדן להלכה, והנזקים הינם במכלולים הנכללים בתקנה 309 לתקנות התעבורה, השמאי יציין זאת על-גבי
חוות הדעת וידווח ל”רשות” את פרטי כלי הרכב ואת פרטי המגרש אליו הועבר כלי הרכב.

לסיכום – תקנה 309

אנו רואים בשמאי הרכב גורם מקצועי שביכולתו לתרום מניסיונו להעמקת היקף הבדיקות, ולהגברת המודעות לבדיקות רכב לאחר תאונה, ולתיקונו בכפוף לתקנה 309 לתקנות התעבורה. המטרה לגרום לכך שרכב שתוקן בעקבות תאונה, יתוקן במיומנות מקצועית ויהיה כשיר לתנועה בדרכים, בבטיחות מרבית.

תקנה 308

במידה ששמאי הרכב סבור כי ברכב שניזוק יש נזק העולה על 60%, ימסור לנוהג בו או לבעליו על אובדן גמור ויודיע על כך לרשות הרישוי בטופס שנקבע, ויעביר את רישיון הרכב לרשות הרישוי.

פרטים נוספים אודות תקנה 308/309:

תקנה 308/309

חייגו עוד היום 053-5764821 או השאירו פרטים ונחזור בהקדם